This site works best with cookies enabled.

Saad Yusuf Hashi & Firdawsa Ahmed

Atlas Kompetanse

Saad and Firdawsa seek to improve communication between teachers and parents who have a minority background. The goal is to support parents so they better can help their children to develop their socially skills and reach their full potential academically.

Problem

Foreldre ønsker å følge opp sine barn best mulig, men mange nyankomne familier og familier med minoritetsbakgrunn har ikke tilstrekkelig informasjon og forståelse for de strukturene, institusjonene og rettighetene som det norske samfunnet bygges på til å gjennomføre dette på en god måte. Misforståelser og dårlig kommunikasjon kompliserer i mange tilfeller situasjoner unødvendig.

Solution

Atlas kompetanse har som mål å forhindre utenforskap blant barn og unge med minoritetsbakgrunn, gjennom å styrke foreldrene med svake språkkunnskaper eller kort botid i Norge sin forståelse av systemene. Atlas Kompetanse tilbyr program tilknyttet både skole- og barneverntjenesten. Programmet tilknyttet skoletjenesten er basert på verktøy og kursing av skoletjenesten om hvordan skolen bedre kan tilrettelegge for minoritetsfamilier. I programmet tilknyttet barneverntjenesten bidrar Atlas Kompetanse med veiledning av foreldre med fokus på forebygging og på å styrke minoritetsforeldre i foreldrerollen. Atlas Kompetanse bruker faglige veiledere som både snakker samme språk som foreldrene, og som kjenner deres kulturelle kontekst.

Atlas Kompetanse arbeider for å løse FN´s bærekraftsmål nr. 4: God utdanning. Innen 2030 ønsker de å sikre lik tilgang til utdanning og yrkesfagligopplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk, og barn i utsatte situasjoner.

Website

  • Facebook

Privacy policy
Up Contact
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.